БҚО әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының “Бәйтерек ауданының 2-ауруханасы” шаруашылық жүргізу құқығындағы МКК
0

 

ШЖҚ «Бәйтерек ауданының 2-ауруханасы»МКК  келесі мекен жай бойынша орналасқан:

БҚО, Бәйтерек ауданы, Дариян  ауылы, Шолохов көшесі, 9

Кәсіпорын шүғыл медициналық,, амбулаторлық-емханалық, тәулік бойғы стационарлық көмек, қалпына келтіру және медициналық оңалту бойынша көмек түрлерін көрсетеді.

Аурухана құрамына 6 дәрігерлік амбулатория, 2 фельдшерлік-акушерлік пункт және 26 медициналық пункт кіреді.

Оның қуаты 45 төсекке есептелген, оның ішінде 10 – терапиялық, 5-кардиологиялық, 4 – неврологиялық оңалту, 2 – босанған әйелдер палатасы, 2 – патология палатасы, 1 – гинекологиялық, 9 – хирургиялық, 3 – педиатриялық және инфекциялық ересектер – 1 , балалар – 2, паллиативтік – 1.

Ұйымда 395 адам жұмыс істейді: дәрігерлік персонал - 43, орта медициналық персонал-189 , кіші мед.персонал – 62, әкімшілік және техникалық персонал – 101 ( 01.06.2021 ж. жағдай бойынша деректер) Қызмет көрсетілетін халық саны-27861. Ересектер-20218, жасөспірімдер – 909, балалар – 6734.

Емхананың құрылымына-отбасылық денсаулық орталығы, профилактика және әлеуметтік-психологиялық көмек бөлімшесі, консультациялық-диагностикалық бөлімше, толық көлемде алмастыратын көмек көрсететін күндізгі стационар кіреді.

Емхананың құрылымына-жалпы тәжірибе бөлімі, профилактика және әлеуметтік-психологиялық көмек бөлімшесі, консультациялық-диагностикалық бөлімше, толық көлемде алмастыратын көмек көрсететін күндізгі стационар кіреді.

Профилактика және әлеуметтік-психологиялық көмек бөлімшесі арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету стандарттарына сәйкес МСАК шеңберінде профилактикалық қызметтер, Әлеуметтік және психологиялық қызметтер көрсетеді.

Директор Ислямов Ғабитжан Капиевич - жоғары санатты дәрігер, Денсаулық сақтау ұйымдастырушысы, мемлекеттік басқару бакалавры, жалпы жұмыс өтілі 29 жыл.

 

 

Ақылы қызметтер тізбесі

"Утверждаю"

Директор ГКП на ПХВ "Зеленовская  РБ"

Ислямов Г. К.

"03 "января   2019г

 

Пациеттердің калауы бойынша және кепілдендірілген тегін медициналық көмектің көлеміне кірмейтін көрсетілетін ақылы қызметтер тізбесі

Наименование Стоимость Ед. измер  
  Консультация врачей- специалистов по желанию взрослого населения и граждан территориально незакрепленных      
 
 
1 Терапевт 1403 прием  
2 Акушер-гинеколог 2055 прием  
3 Хирург 2040 прием  
4 Стоматолог 921 прием  
5 Дерматолог 2145 прием  
6 Невропатолог 2444 прием  
7 Офтальмолог 1737 прием  
8 Фтизиатр 2541 прием  
9 ВОП         2122 прием  
10 Консультация врача кардиолога 2122 прием  
11 Патронаж новорожденного   2420 прием  
  Гинекологические манипуляции      
1 Введение ВМС с ВМС поликлиники 1585 прием  
2 Введение ВМС без  ВМС поликлиники 1379 прием  
3 Удаление ВМС  1375 прием  
4 Диатермокоагуляция эрозии шейки матки 1865 прием  
5 Мед. аборт 4047 операция  
6 Мед. аборт с наркозом 19886 операция  
7 Исследование гинекологического мазка 514 исследование  
  Физиотерапевтические процедуры      
1 Гальванилизация 419 процедура  
2 Светолечение 213 процедура  
3 УФО-облучение 450 процедура  
4 Фонофарез 692 процедура  
5 УВЧ-терапия 692 процедура  
6 Ингаляция 487 процедура  
7 Магнит 1035 процедура  
8 Солюкс 1035 процедура  
9 Электросон 2061 процедура  
10 Дарсанвализация 692 процедура  
11 Ультрозвук 692 процедура  
12 Электрофарез 829 процедура  
13 Динамические токи 829 процедура  
14 Квантовая терапия     692 процедура  
  Массаж      
1 Массаж  головы 729 процедура  
2 Массаж  мышц  лица 561 процедура  
3 Массаж  мышц  шеи 561 процедура  
4 Массаж воротниковой зоны 842 процедура  
5 Массаж  верхней конечности и плеча 842 процедура  
6 Массаж  плечевого сустава 561 процедура  
7 Массаж  локтевого сустава 561 процедура  
8 Массаж  лучезапястного сустава 561 процедура  
9 Массаж  кисти и предплечья 561 процедура  
10 Массаж  области грудной клетки 1683 процедура  
11 Массаж спины 785 процедура  
12 Массаж  мышц передней брюшной стен 842 процедура  
13 Массаж   пояснично-кресцовой области 729 процедура  
14 Массаж спины и поясницы 1122 процедура  
15 Массаж  области позвоночника 1290 процедура  
16 Массаж  нижней конечности и поясницы 1122 процедура  
17 Массаж  тазобедренного сустава 729 процедура  
18 Массаж  коленного сустава 673 процедура  
19 Массаж  голеностопного сустава 561 процедура  
20 Массаж  стопы и голени 561 процедура  
  Хирургические процедуры(эндоскопия)       
1 Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая 2322 процедура  
2 Эзофагогастродуоденоскопя лечеб-диагностическая 3863 процедура  
3 Ректосигмоколоноскопия лечебно- диагностическая 5413 процедура  
4 УФО крови 4050 процедура  
5 Дуодональное зондирование 1766 процедура  
  Диагностические процедуры(УЗИ)      
1 УЗИ:печень+желчный пузырь+поджелудочная железа,селезенка 3196 процедура  
2 УЗИ:печень+желчный пузырь 1598 процедура  
3 УЗИ:желчный пузырь с определением функции 4794 процедура  
4 УЗИ: поджелудочная  железа 1598 процедура  
5 УЗИ: селезенка 1598 процедура  
6 УЗИ:почки+надпочечник+мочевой пузырь с определ остаточ мочи+предстательная железа+яички 3596 процедура  
 
7 УЗИ:почки+надпочечники 1598 процедура  
8 УЗИ:мочевой пузырь с определением остаточной мочи 1199 процедура  
9 УЗИ:предстательная железа+яички 1598 процедура  
10 УЗИ: гинекологических заболеваний 1998 процедура  
11 УЗИ: при беременности 1998 процедура  
12 УЗИ щитоводной железы 1598 процедура  
13 УЗИ сердца ( электрокардиография) 3995 процедура  
14 УЗИ молочной  железы  1598 процедура  
  Рентгенодиагностические исследования         
1 Рентгеноскопия грудной клетки 1140 исследование  
2 Рентгенография грудной клетки 1572 исследование  
3 Р-исследование пищевода 7500 исследование  
4 Р-исследование  желудка с двойным контр 3790 исследование  
5 Рентгеноскопия  брюшной полости 1896 исследование  
6 Ирригоскопия 1560 исследование  
7 Рентгенография  почек обзорная 5136 исследование  
8 Урография в/в 5889 исследование  
9 Фистулография 2813 исследование  
10 Рентгенография  позвоночника 2921 исследование  
11 Рентгенография  черепа в двух проекциях 2570 исследование  
12 Рентгенография  височных костей в двух проекциях 2678 исследование  
13 Рентгенография  кисти 745 исследование  
14 Рентгенография  предплечья 853 исследование  
15 Рентгенография  стопы 745 исследование  
16 Рентгенография  голени 853 исследование  
17 Рентгенография  пальцев 745 исследование  
18 Рентгенография  ключицы 745 исследование  
19 Рентгенография  турецкого седла 745 исследование  
20 Рентгенография  бедра 950 исследование  
21 Рентгенография  стоп на плоскостопие 950 исследование  
22 Рентгенография ребра прицельно 1069 исследование  
23 Рентгенография нижней челюсти 745 исследование  
24 Рентгенография верхней челюсти 745 исследование  
25 Рентгеноскопия ЖКТ 2783 исследование  
26 Рентгеноскопия  кишечника 1384 исследование  
27 Флюорография  647 исследование  
28 Рентгенография ППН(придаточных пазух носа) 961 исследование  
  Лаборатория       
  Биохимические исследование      
1 Определение общего белка 426 анализ  
2 Определение альбумидов 504 анализ  
3 Тимоловая проба 563 анализ  
4 Биллирубин и его фракции 542 анализ  
5 Определение креатинина 510 анализ  
6 Определение мочевины 508 анализ  
7 Определение глюкозы крови 526 анализ  
8 Определение глюкозы мочи 294 анализ  
9 Определение  В-липротеидов 575 анализ  
10 Определение  холестирина 427 анализ  
11 Определение  железа в сыворотке 1261 анализ  
12 Определение кальция  761 анализ  
13 Определение  трансаминаза 750 анализ  
14 Определение   АСТ и  АЛТ 757 анализ  
15 Определение  Л-амилаза 771 анализ  
16 "С"-реактивный белок 849 анализ  
17 Формоловая проба 159 анализ  
18 Проба малена 410 анализ  
19 Определение триглицирида 688 анализ  
20 Реакция Хедельсона 507 анализ  
  Клинические исследование      
1 ОАК (6 параметров) 1211 анализ  
2 Определение гемоглобина 166 анализ  
3 Определение СОЭ 225 анализ  
4 Определекние лейкоцитарной формулы 521 анализ  
5 Определение свертываемости крови 328 анализ  
6 Подсчет тромбоцитов 399 анализ  
7 Микрореакция 515 анализ  
8 ОАМ 410 анализ  
9 Анализ мочи по Нечепоренко 513 анализ  
10 Анализ мочи по Зимницкому 629 анализ  
11 Определение глюкозы в моче 410 анализ  
12 Общий анализ мокроты 617 анализ  
13 Копрограмма 797 анализ  
14 Анализ на скрытую кровь 239 анализ  
15 Исследование кала на я/глист 387 анализ  
16 Исследование -реноцитограмма (слизистой носа) 612 анализ  
17 Исследование на грибки ( слизистой зева) 559 анализ  
  Функциональные исследования      
1 Электрокардиограмма 684 процедура  
2 Велоэргометрия 3683 процедура  
3 Спирография 1904 процедура  
4 Небулайзерная терапия 478 процедура  
  Прочие манипуляции,услуги      
1 Выписка из истории болезни повторно 658 прочие  
2 Повторная выдача  утеренного больничного  листа 658 прочие  
3 Выдача справок из архива 1140 прочие  
4 Очистительная клизма 521 процедура  
5 В/венное капельное введение лекарств с системой и шприцом 1474 процедура  
6 В/венные  инъекции 326 процедура  
7 В/мышечные инъекции 156 процедура  
  Профосмотры      
1 Учителя 674 прием  
2 Пищевики  1220 прием  
3 Водители(мужчины) 3456 прием  
4 Водители(женщины) 3994 прием  
5 Поступающие в ВУЗы 3538 прием  
6 Протравщики,ядохимикаты 4061 прием  
7 Сторожа 1350 прием  
8 Электромонтеры,связисты (женщины) 2266 прием  
9 Электромонтеры,связисты (мужчины) 1642 прием  
10 Операторы котельной 2747 прием  
11 Сварщики 2874 прием  
12 Справка от врача офтальмолога 432 прием  
13  Проведение предсменного освидетельствования перед выходом на линию водителей  268 прием  
14 Медицинский осмотр (оружие) 2546 прием  
15 Мед.осмотр на на опекунство 2213 прием  
16 Сервисное обслуживание 1538 1 к/день  
17 Стоимость 1койко/дня в дневном стационаре 1080 1 к/день  
18 Стоимость 1к/дня в круглосуточном стационаре 4897 1 к/день  
                     
                     
    Экономист         Дюсекова А.А.